Hesperian Health Guides

Škola je važna za svu djecu

Budući da se slijepoj djeci često ne pružaju jednake mogućnosti kao djeci koja vide, škola je vrlo važna za budućnost slijepog djeteta. Slijepa djeca mogu ići u školu i puno naučiti, uključujući vještine koje će im trebati da zarade za život.

U nekima mjestima slijepa djeca mogu ići u posebne škole za slijepe. Neke mjesne škole mogu imati posebne programe za slijepu djecu. Uz dodatnu pomoć, slijepa djeca mogu dobro napredovati u razredima s djecom koja vide.

4 adults speaking in a group of men and women.
Pama će sljedeće godine biti dovoljno stara za školu, ali ne znam koja će škola biti najbolja za nju.
Moj nećak je slijep i pohađa internat za slijepu djecu. Slijedeći put kad me sestra posjeti, dođi i raspitaj se o toj školi.
Ali ta škola je daleko. Možda bi Pama mogla ići u školu u susjedstvu. Misliš li da bi to učiteljica dopustila?
Morala bi. Pama ima pravo ići u školu kao i svako drugo dijete.


This page was updated:20 svi 2021