Hesperian Health Guides

7. Poglavlje: Misaone vještine


HealthWiki > Kako pomoći slijepoj djeci > 7. Poglavlje: Misaone vještine


In this chapter:

Dijete razvija misaone vještine igrajući se puno s ljudima i predmetima oko sebe. Svaka aktivnost koja pomaže djetetu da uči predstavlja mu nove načine razmišljanja o svijetu. Ovo poglavlje daje neke ideje za aktivnosti koje mogu pomoći djetetu u razvoju misaonih vještina. Većina djece koja vide počinje učiti misaone vještine otprilike u ovim razdobljima života:

HCWB Ch7 Page 59-1.png
a woman and a baby clapping their hands.
Između 6. i 9. mjeseca dijete uči da predmeti postoje čak i kada ih ono više ne vidi, ne dodiruje, ne čuje ili ne miriše. Na primjer, ako ispusti šalicu, ono zna da nije nestala nego da sada leži na tlu. Otprilike s 9 mjeseci dijete počinje oponašati što drugi rade (imitiranje).
HCWB Ch7 Page 59-3.png
a baby playing with 2 blocks and a ball.
Između 9 i 12 mjeseci dijete uči da može izazvati da se nešto dogodi. Na primjer, ono uči da će, ako žlicom udari šalicu, proizvesti zvuk. Ono također počinje rješavati jednostavne probleme. Kada je staro otprilike 1 godinu, dijete može spariti dva slična predmeta. Kasnije će naučiti svrstavati i brojati predmete.


Dijete oštećena vida također može naučiti ove vještine. Uz nešto pomoći, naučit će ih samo 3 do 6 mjeseci kasnije od djeteta koje vidi.
This page was updated:05 sij 2024